Onze werking wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van VDAB, ESF, de Vlaamse overheid, steden en gemeenten.

Werkzoekenden

GOB

Het is niet gemakkelijk om werk te vinden, laat staan met een arbeidsbeperking. Dankzij de inschakeling van een GOB, heb je echter een soort “ruggensteun” waar je altijd terecht kan met al je vragen en je een luisterend oor biedt als je dat nodig hebt.

Alternatief is een gemandateerd GOB (gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst) en ondersteunt werkzoekenden die door een arbeidsbeperking of (chronische) ziekte minder snel werk vinden. Via persoonlijke begeleiding en ondersteuning op maat trachten we deze mensen te ondersteunen.

Is het moeilijk om werk te vinden door sociale, psychische, mentale of fysieke problemen? Schakel dan gespecialiseerde hulp in van een GOB zodat je niet alleen staat in je zoektocht naar werk.

Bel ons

011 28 83 60

Mail ons

inge.kumpen@alternatiefvzw.be

Onze GOB ondersteuning

Binnen gespecialiseerd werkplekleren (GWPK) doe je via een stage en/of IBO ervaring op in een bedrijf en word je hierin begeleid door een Alternatief coach. Daarnaast krijg je ook de nodige sollicitatie- en andere ondersteunende begeleiding in je zoektocht naar een betaalde tewerkstelling. Je wordt daarnaast verder ondersteund, ook na het vinden van een job.

Het doel is om een betaalde tewerkstelling te vinden die bij jou past. Daarom werken we samen aan het:

 • In kaart brengen van je talenten, interesses, mogelijkheden en noden
 • Gericht versterken en ontplooien van je competenties en attitudes
 • Opdoen van gerichte werkervaring via werkplekleren
 • Begeleiding en bemiddeling bij sollicitatie
 • Gericht aanpassen van je arbeidsomgeving

Binnen GOB werken we niet alleen aan de arbeidsinschakeling van werkzoekenden. Ook wanneer je al aan het werk bent, kan je de hulp van een Alternatief coach inschakelen. Is je takenpakket of werkpost niet (voldoende) aangepast aan je beperking? Verloopt het contact met jouw collega’s of je baas moeilijk?  Wil je jouw vaardigheden en competenties in het werk nog versterken?  Onze coach gaat samen met jou op zoek naar gepaste oplossingen!

Via Gespecialiseerde Jobcoaching ondersteunen we werknemers en hun werkomgeving om een tewerkstelling zo duurzaam mogelijk te maken. Dit kan op elk moment in de loopbaan.

Ontdek alles over Gespecialiseerde Jobcoaching

Werken met of na kanker is geen evidentie. Veel mensen botsen op obstakels en zitten met vragen, twijfels en onzekerheden. In Rentree ® gaan we samen op zoek naar antwoorden op die vragen. Mensen met kanker krijgen gratis de nodige ondersteuning bij hun werkhervatting of zoektocht naar een nieuwe passende job.

De werkgever en belangrijke andere personen zoals de adviserend- of arbeidsarts kunnen actief betrokken worden in het re-integratieproces. Het doel is om de werkhervatting voor alle partijen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Ontdek alles over Rentree begeleiding

Wil je meer weten over gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling?

Wij denken graag met je mee om een ondersteuning op maat vorm te geven.

  ontdek onze

  andere coachings

  Onze werking wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van VDAB, ESF, de Vlaamse overheid, steden en gemeenten.

  Wij zijn erkend dienstverlener onder de KMO-portefeuille en werken onder de Qfor en WSE kwaliteitslabels

  we helpen je graag

  Contacteer ons