Tewerkstelling &
Werkervaring

Inclusieve en duurzame tewerkstelling: voor iedereen een plekje op de arbeidsmarkt creëren en hen de kans geven om zich optimaal te ontwikkelen in zijn of haar job. Dat is onze missie!

Middels eigen projecten in Horeca, Groen, Zorg, Textiel, Bouw en Renovatie, Fiets, Poets en Onderhoud, stellen we mensen tewerk én begeleiden we hen in het ontplooien van hun talenten en arbeidskansen.

Via arbeidsgerichte activiteiten, maatwerk, initiatieven zoals leren & werken en diverse LDE-tewerkstellingsprojecten geven we mensen de kans om werkervaring op te doen én competenties te ontwikkelen met het oog op een doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit.

Tijdens hun traject bij Alternatief zorgen onze instructeurs, begeleiders en coaches voor een veilige werkplek die ook motiveert. We focussen op het versterken van competenties en attitudes en zetten zo stappen richting arbeidsmarkt.
In onze projecten bieden we werkervaring, tewerkstelling en begeleiding op maat aan voor mensen die op de gewone arbeidsmarkt moeilijker aan de slag geraken. We bieden mogelijkheden aan in kader van Dienstencheques, Maatwerk of LDE met de doelstelling om een doorstroom naar de arbeidsmarkt te realiseren.

Bewegen naar werk.

Volwaardig, kwalitatief
én veilig.

Onze tewerkstellingsprojecten zijn één voor één volwaardige, kwalitatieve én veilige tewerkstellingen. Binnen onze projecten ligt de focus op onder andere de noden van de medewerkers, differentiatie en innovatie, het genereren van sociaaleconomische meerwaarde en duurzaamheid.

 

Wil je graag meer informatie over onze tewerkstelling & werkervaring?

Wij denken graag met je mee om een ondersteuning op maat vorm te geven.

    Onze werking wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van VDAB, ESF, de Vlaamse overheid, steden en gemeenten.

    Wij zijn erkend dienstverlener onder de KMO-portefeuille en werken onder de Qfor en WSE kwaliteitslabels

    we helpen je graag

    Contacteer ons