Werkgevers

Re-integratiebegeleiding

Het is niet eenvoudig om een werknemer na langdurige afwezigheid/ziekte terug te herintegreren op de werkvloer. Hij of zij moet namelijk terug in het juiste ritme komen en de weg terug vinden. Misschien moet de huidige functie wel wat aangepast worden? Of moeten de uurroosters herbekeken worden? Maar ook de rest van het team dat in die periode manieren heeft gezocht om het extra werk te verdelen moet terug een balans vinden. Professionele begeleiding is hier meer dan op zijn plaats.

Re-integratiebegeleiding kan ingezet worden na langdurige ziekte en bij terugkeer na een burn-out. Ook tijdens  Coronacrisis kan re-integratiebegeleiding een zeer waardevolle coaching zijn voor medewerkers die te kampen kregen met stress, technische werkloosheid of een burn-out.

Onze Alternatief coach begeleidt zowel de werknemer als de werkgever voor een optimale terugkeer op de werkvloer na langdurige afwezigheid.

Bel ons

011 28 83 60

Mail ons

siska.vanthienen@alternatiefvzw.be

Onze aanpak:

Wie?

Wanneer werknemers weer gaan werken na een langdurige ziekte, botsen ze op obstakels en zitten ze met vragen, twijfels en onzekerheden. In onze re-integratiebegeleiding gaan we samen op zoek naar antwoorden.

Ook jij als werkgever en andere betrokken partijen zoals de adviserende geneesheer of arbeidsgeneesheer worden actief betrokken in het re-integratieproces.

Hoe?

We overlopen met alle partijen de verschillende mogelijkheden en bezorgdheden en bereiden een zo soepel en vlot mogelijke re-integratie voor.

In deze begeleiding is er aandacht voor de medische omkadering (bijwerkingen, beperkingen,..), de professionele omkadering (job, taken, verantwoordelijkheden, wat lukt en wat niet, nood aan aangepast werk?) maar ook de privésituatie (sociaal vangnet, netwerk, gezin),  de financiële situatie van de werknemer en andere aspecten zoals sociale wetgeving worden behandeld.

Resultaat:

 • Investeer in loyale en gecommitteerde werknemers
 • Creëer een warme en duurzame werkplek
 • Profileer je als een sociaal geëngageerde werkgever

Werknemers met kanker krijgen gratis de nodige ondersteuning wanneer ze het werk hervatten. De Vlaamse Overheid en VDAB voorzien hiervoor middelen onder de Rentree begeleiding

Wil je meer weten over de re-integratiebegeleiding?​

Wij denken graag met je mee om een ondersteuning op maat vorm te geven.

  Onze werking wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van VDAB, ESF, de Vlaamse overheid, steden en gemeenten.

  Wij zijn erkend dienstverlener onder de KMO-portefeuille en werken onder de Qfor en WSE kwaliteitslabels

  we helpen je graag

  Contacteer ons