Alternatief

Privacyverklaring

Alternatief hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens 

 • Tijdens de sollicitatieprocedure 
 • Bij indienstname 
 • Om deel te nemen aan onze activiteiten en begeleidingen 
 • Het leden- en klantenbeheer 
 • Verzenden van de nieuwsbrief en uitnodigingen om u op de hoogte te houden van onze dienstverlening 
 • Organisatie van activiteiten 
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid 

 

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren, kunnen wij indien nodig de volgende persoonsgegevens opvragen: 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email 
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer 
 • Rijksregisternummer 
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit 
 • Curriculum vitae 

 

Verstrekking aan derden 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij enkel aan derde partijen indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening in kader van subsidiëring (wettelijke verplichting). U wordt hiervan op de hoogte gebracht. 

indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken volstaat het ons dat mee te delen opinfo@alternatiefvzw.be of Danny.martens@alternatiefvzw.be . via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken ze verbeteren, laten wissen of ze over te dragen. 

 

Disclaimer 

Artikel 1 definities 

Website: www.alternatiefvzw.be, www.beweegjeloopbaan.be en alle onderliggende pagina’s; 
Gebruiker: bezoekers van de websites; 
Bedrijf: Alternatief VZW, Runkstersteenweg 134 3500 Hasselt. Tel: 011 28 83 60
Mail: info@alternatiefvzw.be de bevoegde uitgever van de webpagina 

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

 • Alternatief werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. 
 • Alternatief geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. 
 • Alternatief biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website. 
 • Alternatief is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt; 
 • Alternatief verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent; 
 • Alternatief kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website; 
 • Alternatief zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. 
 • Alternatief kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website; 
 • De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website

we helpen je graag

Contacteer ons