Onze werking wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van VDAB, ESF, de Vlaamse overheid, steden en gemeenten.

Werkgevers

Taalcoaching

Je hebt een geschikte kandidaat gevonden voor jouw openstaande vacature maar hij/zij heeft Nederlands niet als moedertaal en/of beheerst het onvoldoende? Om jouw nieuwe medewerker optimaal in te werken én te versterken in zijn/ haar communicatieve vaardigheden biedt Alternatief vzw Taalcoaching aan. Zo werken we snel, efficiënt én gericht naar het gewenste taalniveau voor jouw werknemer.


De Alternatief Taalcoach gebruikt de werkvloer als uitgangspunt. Het coachingtraject wordt afgestemd op de specifieke werksituaties, het vakjargon en de communicatie met collega’s en klanten. De inhoud wordt bepaald op basis van wat de werknemer moet weten en kunnen om communicatief sterk te staan in zijn/haar werkomgeving.

vaktermen begrijpen en gebruiken •  vragen stellen • korte en lange opdrachten begrijpen • zelfstandig aan het Nederlands werken • een informeel gesprek voeren • de nodige schriftelijke informatie begrijpen…

Bel ons

011/28 83 60

Mail ons

siska.vanthienen@alternatiefvzw.be

Onze aanpak:

Wie?

De Taalcoach gaat aan de slag, mits instemming van werknemer én werkgever, en creëert op die manier meerwaarde voor beide partijen. We werken samen als één team: de werkgever, de werknemer en de Taalcoach!

Hoe?

Een persoonlijk actieplan wordt opgesteld waarin ontwikkelingsdoelen worden geformuleerd. Via observatie op de werkvloer, het verzamelen van interne documenten en een bevraging van werkgever en werknemer wordt een individueel actieplan opgemaakt en worden er concrete ontwikkelingsdoelen voor de coaching vastgelegd. 

Wat? 

De werknemer krijgt gerichte taalondersteuning om op die manier zijn of haar zelfredzaamheid te verbeteren op de werkvloer. Ook de werkgever krijgt praktische tips en advies om de communicatie met anderstaligen te bevorderen.

De intensiteit en de frequentie van de coaching worden afgestemd op de behoefte van zowel werknemer en werkgever en wordt vooraf besproken.

 Taalcoaching kan zowel individueel als in groep ingericht worden en kan in vele gevallen kosteloos aangeboden worden. We gaan steeds op zoek naar de voordeligste formule en bekijken de ondersteuningsmogelijkheden vanuit VDAB, Vlaamse overheid en/of sectorfondsen.

Binnen onze Taalcoachingen wordt vaak gewerkt met beeldwoordenboeken. Deze worden samengesteld op basis van functie en branche.

Met behulp van foto’s en vertalingen wordt zo op een visuele en duidelijke manier de juiste vaktaal aangeleerd.
Bekijk hier het beeldwoordenboek Groenwerk dat Alternatief vzw maakte in samenwerking /steun van ESF – De Sluis – De Wroeter – Huis van het Nederlands – Sbm en De Winning.

Resultaat:

Taalcoaching resulteert in:

 • Vlotte opstart en integratie van een nieuwe werknemer
 • Gemotiveerde en competente werknemers
 • Communicatieproblemen vermijden
 • Duidelijke en transparante communicatie op de werkvloer
 • Duurzame tewerkstelling : tijds- en kostenbesparing omwille van minder verloop.

Wil je meer weten over taalcoaching?​

Wij denken graag met je mee om een ondersteuning op maat vorm te geven.

  ontdek onze

  andere coachings

  Onze werking wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van VDAB, ESF, de Vlaamse overheid, steden en gemeenten.

  Wij zijn erkend dienstverlener onder de KMO-portefeuille en werken onder de Qfor en WSE kwaliteitslabels

  we helpen je graag

  Contacteer ons