Werkgevers

Structureel taalbeleid

Heb je als werkgever veel anderstalige werknemers in dienst en wil je hen alle kansen bieden om zich ontwikkelen om ze op een duurzame manier aan jouw onderneming te binden? Heb je als werkgever vaak vacatures waarvoor anderstaligen in aanmerking komen? Werk dan mogelijke taaldrempels weg en vergroot zo je pool van potentieel talent!

Om de instroom van anderstalig talent in jouw bedrijf te vergemakkelijken, biedt Alternatief taalondersteuning op maat aan. We ondersteunen jou via concrete taalacties en/of -opleidingen tot het uitwerken en implementeren van een structureel taalbeleid.

Bel ons

011 28 83 60

Mail ons

siska.vanthienen@alternatiefvzw.be

Mogelijke acties

We brengen in kaart welke taalvaardigheden een werknemer nodig heeft binnen een bepaalde functie in het bedrijf.

Zo worden de juiste ‘talige’ doelen vastgelegd. Deze kunnen als minimale instapcompetentie gehanteerd worden bij de kennismaking en eerste selectie.

Op basis van het opgestelde taalprofiel en het verzameld werkmateriaal (onthaalbrochure, PPT, procedures, …) starten we met het inrichten van een vooropleiding. De inhoud hiervan wordt op maat van de werkgever, de functie, de specifieke functie vereisten en taaldoelen ingevuld.

Voorbeelden hiervan zijn: veiligheid, werkafspraken en werkattitudes, vakkennis en vakjargon, instructies begrijpen, vragen stellen, etc. De vooropleiding moet ervoor zorgen dat potentiële kandidaten slagen en door jou tewerkgesteld kunnen worden.

We volgen vervolgens de vooruitgang van jouw nieuwe werknemers op en versterken deze via taalcoaching op de werkvloer

Wat is Klare Taal!?
Klare taal is geen kindertaal noch kromtaal.
Op de werkvloer is het een noodzakelijk instrument voor duidelijke en vlotte communicatie!

Doelgroep:
Leidinggevenden, HR, consulenten, meters/peters, ploegbazen, collega’s die met anderstaligen werken. De inhoud van de workshop wordt aangepast aan de “rol” van de deelnemers.

Wat leer je?
Hoe een groot verschil maken door kleine aanpassingen in de manier van communiceren.
Hoe misverstanden vermijden met laag taal- en communicatievaardige personen.
Klare taal gebruiken = tijd besparen, frustraties en fouten vermijden.
Tips en tricks over eenvoudige en werkbare communicatietools.

Inhoud van de Workshop:
Ervarings- & doelgericht met heel wat praktijkvoorbeelden.
Interactief oefenen aan de hand van rollenspelen en opdrachten.
Toegespitst op eigen werkvloer ( werken met interne documenten).
Perfecte mix van theorie en praktijk:
• Hoe werkt taalverwerving?
• Hoe kan ik vlotte taalverwerving stimuleren?
• Hoe zelf klare taal gebruiken?
• Hoe effectieve spreek- en oefenkansen creëren en maximaliseren?

opzoek naar ‘n

Andere
coaching?

Klare taal acties
op maat van je bedrijf

Onze Alternatief coaches kunnen jouw bedrijf ondersteunen bij het:

Werk maken van
een structureel taalbeleid:

Om een structureel taalbeleid op te zetten stellen we eerste een situatierapport op: wat is er al, wat zijn de knelpunten en wat zijn mogelijke actiepunten?

Vanuit dit rapport starten we een stuurgroep op die een taalbeleid in het bedrijf uitwerkt en implementeert. Alternatief kan deelnemen aan de stuurgroep om het taalbeleid uit te werken, te implementeren en concrete acties uit te voeren (vb. ontwikkelen van talige omgeving, hertalen documenten…)

Resultaat

 • Gerichte taalondersteuning op maat van jouw bedrijf
 • Structurele tool voor HR en toekomstige aanwervingen
 • Betere communicatie op de werkvloer
 • Meer potentieel talent (instroom van nieuwe werknemers) voor jouw vacatures

Wil je meer informatie rond taalbeleid? ​

Wij denken graag met je mee om een ondersteuning op maat vorm te geven.

  Onze werking wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van VDAB, ESF, de Vlaamse overheid, steden en gemeenten.

  Wij zijn erkend dienstverlener onder de KMO-portefeuille en werken onder de Qfor en WSE kwaliteitslabels

  we helpen je graag

  Contacteer ons