Onze werking wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van VDAB, ESF, de Vlaamse overheid, steden en gemeenten.

Werkzoekenden

Ondersteuning Alternerend Leren

Binnen de aanloopfase, het duaal leren als het huidig stelsel voor leren en werken volgen jongeren een opleiding met een focus op het leren op de werkplek of een gerichte voorbereiding hier naartoe.

Elke opleiding vertrekt daarbij steeds van een tijd bij de onderwijsverstrekker, gecombineerd met een invulling die overeenstemt met de noden en competenties van de jongere: een aanloopcomponent of een werkplekcomponent/arbeidsdeelname. Dit project ondersteunt jongeren zowel bij de toeleiding naar als bij de instap in en/of tijdens een werkervaring.

Bel ons

011/28 83 60

Mail ons

renilde.postelmans@alternatiefvzw.be

Hoe kunnen wij jou ondersteunen?

Het project focust op een brede doelgroep aan jongeren, steeds vertrekkende vanuit een motivatie om (al dan niet op termijn) te leren op een werkplek. 

De begeleidingstrajecten zijn bedoeld voor twee doelgroepen: enerzijds voor jongeren die werken met een stageovereenkomst of een overeenkomst afgesloten in het kader van alternerend leren, maar nog extra begeleiding nodig hebben. Anderzijds voor de ondersteuning van jongeren die nog niet over de nodige competenties beschikken om te leren op de werkplek. 

Het vinden van een werkplek binnen duaal leren of de start van een arbeidsdeelname binnen leren en werken en/of het realiseren van een duurzame tewerkstelling is voor elke jongere steeds de uiteindelijke doelstelling, op korte, middellange of lange termijn. Elke begeleiding is gericht op een versterking van competenties, waarbij er in de aanloop naar of via een concrete werkervaring gewerkt kan worden aan vaktechnische competenties, loopbaangerichte competenties en arbeidsgerichte competenties.

De begeleiding wordt op maat van elke individuele jongere uitgewerkt en duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig.

We beogen voor het project een doorstroom van 60% naar een vervolgtraject duaal leren of naar arbeidsdeelname.

Dit project wordt gerealiseerd met de financiële steun van het ESF en Vlaanderen-Departement Onderwijs en Vorming.

 

Wil je graag meer info over Ondersteuning Alternerend leren?

Wij denken graag met je mee om een ondersteuning op maat vorm te geven.

  ontdek onze

  andere coachings

  Onze werking wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van VDAB, ESF, de Vlaamse overheid, steden en gemeenten.

  Wij zijn erkend dienstverlener onder de KMO-portefeuille en werken onder de Qfor en WSE kwaliteitslabels

  we helpen je graag

  Contacteer ons