Onze werking wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van VDAB, ESF, de Vlaamse overheid, steden en gemeenten.

Werkzoekenden

Op Stap

Op Stap kadert in de ESF-oproep 58. De doelgroep omvat burgers in detentie met complexe drempels naar werk en/of participatie aan de samenleving.  We begeleiden zowel  kort- als lang gestraften met vooruitzicht op (vervroegde) vrijlating vanuit gevangenis Hasselt.
Met Op Stap beogen we een goede re-integratie naar de maatschappij én de arbeidsmarkt.  

Bel ons

0497 432 786

Mail ons

inge.kumpen@alternatiefvzw.be

Onze aanpak:

Partners

Gevangenis Hasselt – Alternatief vzw – Groep INTRO zijn de partners die het project uitvoeren.  Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met VDAB, diverse welzijnsdiensten en werkgevers die mee hun schouders willen zetten onder de re-integratie van burgers in detentie.

Wat?

Het Op Stap traject start vanuit de gevangenis Hasselt.  Via outreachende en activerende activiteiten bereiden Alternatief en Groep INTRO de deelnemers voor op re-integratie in de maatschappij en verlagen we de drempels naar de arbeidsmarkt.

Op Stap begeleidingen zijn individuele trajecten op maat waarbij we aandacht hebben voor, én werken aan de randvoorwaarden: mobiliteit, huisvesting, gezinssituatie en of persoonlijke leef context, vrije tijd en financiële drempels.

Hoe?

We werken aan de drempels op verschillende levensdomeinen en gebruiken ons netwerk maar ook het netwerk van de deelnemer wordt ingeschakeld, of indien nodig, versterkt.

We werken aan zelfvertrouwen, communicatieve vaardigheden en het verhogen van de zelfredzaamheid en we zetten in op het vergroten van de kennis van maatschappelijke diensten waar gebruik van kan gemaakt worden.

We begeleiden de (her-)oriëntering op de arbeidsmarkt en zorgen ervoor dat de deelnemers concrete werkervaring kunnen opdoen. We bieden sollicitatieondersteuning en sensibiliseren werkgevers met betrekking tot de doelgroep.  Daarnaast maximaliseren we de kans op duurzame tewerkstelling door het inzetten van jobcoaching op de werkvloer (stagevloer).

De Op Stap coach gaat als een gids, samen op pad met de deelnemer, opent deuren waar nodig, legt contacten, vergezelt de deelnemer naar diensten, werkgevers, …. zo veel of zo weinig als de deelnemer nodig heeft.

Resultaat:

We beogen een goede re-integratie naar de maatschappij én de arbeidsmarkt. 
We empoweren de deelnemers en verhogen hun participatie in de samenleving.  
We zetten in op duurzame tewerkstelling en re-integratie.

ontdek onze

andere coachings

Wil je meer informatie over Op Stap? Of wil je je aanmelden?​

Wij denken graag met je mee om een ondersteuning op maat vorm te geven.

  Heb je een

  andere vraag?

  Wil je meer informatie over
  Op Stap? Of wil je je aanmelden?

  Wij denken graag met je mee om een ondersteuning op maat vorm te geven.

  Onze werking wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van VDAB, ESF, de Vlaamse overheid, steden en gemeenten.

  Wij zijn erkend dienstverlener onder de KMO-portefeuille en werken onder de Qfor en WSE kwaliteitslabels

  we helpen je graag

  Contacteer ons