Impact Vanuit Genk: slotevent Circulair Werk(t)

Slotevenement ‘Circulair Werk(t)!’ bewijst dat samenwerking tussen sociaal en circulair ondernemerschap loont. Alternatief runt één van de 12 sociaal-circulaire hubs vanuit Genk samen met Stad Genk, Kritayuga, Vereniging Industriëlen Genk (VIG), ZOG Genk, In-Z en Poetskracht. 

Dinsdag 28 november organiseerden het Departement Werk en Sociale Economie (WSE), Vlaanderen Circulair en de OVAM in Turnhout het slotevenement van het lerend netwerk ‘Circulair Werk(t)!’. Het programma startte met de steun van Europa in 2020 met als doel de krachten uit de sociale en de
circulaire economie te bundelen en elkaar te versterken. Verspreid over Vlaanderen werden 12 sociaal-circulaire hubs georganiseerd met als objectief sociaal-circulaire opportuniteiten te detecteren en om te zetten naar actie en ondernemerschap. Tegelijkertijd organiseerde de Koning Boudewijnstichting i.s.m. Möbius een lerend netwerk voor de verschillende hubs. Tijdens het slotevenement werden de resultaten van het lerend netwerk voorgesteld.

De resultaten in een oogopslag:

In drie jaar tijd werden 12 hubs voor circulair en sociaal ondernemerschap opgericht,
verspreid over Vlaanderen;

  • 77 testtrajecten tussen de circulaire en sociale economie opgezet;
  • 87 subsidiedossiers met bedrijven waarvan 45 goedgekeurd;
  • Essentieel voor welslagen van trajecten blijkt het partnerschap en samenwerking tussen lokale besturen, reguliere economie en sociale economie.

Wat is een sociaal-circulaire hub?

Een hub boost sociaal-circulair ondernemerschap op lokaal niveau. Dankzij de hub treffen de
sociale en circulaire ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen en financiers elkaar, verkennen ze
concrete samenwerkingen en werken ze pilootprojecten uit. In een circulaire economie is samenwerking noodzakelijk en dit vereist een breed scala aan competenties en expertise. Om deze reden is een sociaal-circulaire hub opgezet als een partnerschap tussen verschillende actoren. De kernpartners in een hub zijn minimaal een lokaal bestuur, de reguliere economie (via bijvoorbeeld ondernemersnetwerken) en de sociale economie (via bv. de regisseur sociale economie, maatwerkbedrijven, etc.). Bovendien staat de hub open voor aanvullende ondersteuning van andere relevante partners, zoals kennisinstellingen, intercommunales, regionale overheden, enzovoort. Dit samenwerkingsmodel, waarin diverse stakeholders zitten met eigen competenties en elk een netwerk, is essentieel om een rechtvaardige circulaire transitie
te ondersteunen.

waar

je ons
kan
vinden.

niet gevonden

waar
je naar
zoekt?

We helpen je graag verder!

Ons aanbod ontwikkelt zich voortdurend om in te spelen op nieuwe uitdagingen binnen de arbeidscontext. Heb je een andere vraag of nood? Wij denken graag met je mee om een ondersteuning op maat vorm te geven.

Onze werking wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van VDAB, ESF, de Vlaamse overheid, steden en gemeenten.

Wij zijn erkend dienstverlener onder de KMO-portefeuille en werken onder de Qfor en WSE kwaliteitslabels

we helpen je graag

Contacteer ons