vacature

Coaches werkzoekenden en werknemers Hasselt (voltijds)

Om ons coaching team verder uit te bouwen zoeken we enkele coaches werkzoekenden en werknemers. In deze functie maak je deel uit van het coaching team van Alternatief vzw met standplaats Hasselt. Je verzorgt enerzijds de bemiddeling naar werk van (anderstalige) werkzoekenden. Daarnaast geef je taalcoaching op de werkvloer aan (anderstalige) werknemers en hun werkomgeving.

De bemiddelingsopdracht kadert binnen de VDAB Bemiddelingsvoucher. Binnen deze opdracht is Alternatief&Sherpa erkend als vaste partner om werkzoekenden te begeleiden en te ondersteunen bij het vinden van een duurzame tewerkstelling. Als Coach bied je (anderstalige) werkzoekenden handvaten om: meer inzicht te krijgen in eigen talenten én de mogelijkheden op arbeidsmarkt, om succesvol te solliciteren en om te bemiddelen naar bedrijven en werkgevers.  De begeleiding is fysiek en/of digitaal  en een combinatie van groepsgesprekken (groepsopdrachten, workshops, jobcafé) en individuele gesprekken naargelang de mogelijkheden en wensen van de werkzoekende.

De Taalcoaching trajecten worden op de werkvloer gegeven en dit in de regio Limburg ( incl. grens gemeenten in Vlaams-Brabant – Antwerpen) Als taalcoach begeleid je een werknemer en zijn werkgever/werkomgeving op de werkvloer met oog op duurzame tewerkstelling. Je ondersteunt gericht in het bijbrengen en ontwikkelen van nodige competenties. Het coachen op vlak van taalvaardigheid en communicatie spelen hierbij een belangrijke rol.  Als Taalcoach werk je vanuit een tweeklantenbenadering: naast het inzetten op de ondersteuning van de werknemer op de werkvloer, bied je functionele begeleiding en advies aan de werkomgeving/werkgever.

Jouw rol

Als bemiddelingscoach (anderstalige) werkzoekenden:

 • Sta je in voor de begeleiding van de (anderstalige) werkzoekende, met oog op tewerkstelling op het einde van het traject.
 • De begeleiding gebeurt individueel en op maat.
 • Je bouwt een professionele vertrouwensrelatie op met de deelnemers en werkt empowerend.
 • Je coacht de werkzoekende via gesprekken, je volgt intensief individuele actieplannen op en plant groepsaanbod in.
 • Je ondersteunt de werkzoekende in het zoeken naar werk: bepalen van jobdoelwit, realistische matching met vacatures op de arbeidsmarkt.
 • Je zet sterk in op het identificeren van mogelijkheden en het wegwerken van drempels zoals taal.

Als Taalcoach (anderstalige) werknemers:

 • Je bouwt een professionele vertrouwensrelatie op met de klanten/deelnemers: je geeft vertrouwen en creëert een veilige coaching omgeving;
 • Je voert intakegesprekken waarbij je een juiste vraagstelling hanteert om vraag/nood correct in kaart te brengen;
 • Je begeleidt de deelnemer/klant met het opstellen van een oplossingsgericht actieplan met de nodige ontwikkelingsdoelen;
 • Je voert coaching sessies op de werkvloer uit zoals beschreven in het actieplan. Je betrekt actief de werkomgeving in het coaching proces en ondersteunt en stimuleert de motivatie en de prestaties van de betrokken partijen;
 • Je coacht naar zelfredzaamheid: je activeert en motiveert de klanten/deelnemers om eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt verder te ontwikkelen en te versterken;
 • Je brengt inzicht in de eigen (taal)vaardigheden van de deelnemer door bewustzijn van de deelnemer te vergroten, het nemen van verantwoordelijkheid te bevorderen, actiegerichtheid en daadkracht te stimuleren.

Jouw profiel

Vaardigheden:

 • Je hebt ervaring met het werken met / het begeleiden van een anderstalige doelgroep. Ervaring met het coachen van anderstalige werknemers op de werkvloer is een grote plus.  Vergelijkbare ervaring, gevolgde opleidingen of de bereidheid om te leren wordt mee in rekening gebracht.
 • Je handelt klantgericht: Je herkent behoeften en belangen van werkzoekenden/werknemers/werkgevers en vertaalt deze in oplossingen en activiteiten.
 • Je beschikt over sterke coaching vaardigheden: Je bent in staat te motiveren en te stimuleren. Je zet jouw deelnemers aan tot zelfreflectie, zelfsturing en eigenaarschap.
 • Je werkt resultaatgericht: Je formuleert doelstellingen, maakt concrete en specifieke afspraken en stelt meetbare en haalbare doelen.
 • Je organiseert je werk zelfstandig, je werkt planmatig om de gewenste resultaten te bereiken en stuurt je proces bij in functie van doelstellingen.
 • Je communiceert duidelijk en in begrijpbare taal: Je past je manier van communiceren aan aan de gesprekspartner en/of de situatie. Je bent goed in actief luisteren, doorvragen en feedback geven.
 • Je bent administratief sterk en je bent vertrouwd met gangbare softwarepakketten.
 • Je hebt een eigen wagen en rijbewijs B.

Ons Aanbod

 • Voltijds contract (36u/week) van onbepaalde duur;
 • Marktconform pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens PC329;
 • Boeiende én afwisselende job met ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid;
 • Stimulerende werkomgeving, met opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Je maakt deel uit van een organisatie met een maatschappelijk doel;

Hoe solliciteren?

Stuur je CV en motivatiebrief voor 30 september 2023 naar vacature@alternatiefvzw.be.

Er zal een preselectie gebeuren op basis van je CV en motivatiebrief.
Meer info over onze organisatie en vacatures vind je op www.alternatiefvzw.be

Voor vragen over deze vacature kan je contact nemen met Inge Kumpen, Inge.Kumpen@alternatiefvzw.be of +32 497 43 27 86

we helpen je graag

Contacteer ons