Ontstaan

Alternatief is ontstaan in 1985 vanuit een bekommernis voor kansengroepen. Tijdens de strenge winterperiode startte de eerste klussendienst om de ergste winternoden – namelijk sneeuwruimen en onderhoud van kachels – bij hulpbehoevenden en senioren op te vangen. Met dit eerste project werd een filosofie gehanteerd die voor ons nog steeds van toepassing is: ‘Werken met mensen, voor mensen.”

Missie

Iedereen die zich moeilijk op de arbeidsmarkt beweegt kan bij Alternatief terecht voor werk op maat, werkplekleren en coaching. We versterken de kansen van werkzoekenden en werkenden in het ontwikkelen van hun loopbaan. Daarnaast begeleiden we werkgevers bij de realisatie van duurzame tewerkstelling.

Werkwijze

In onze dienstverlening vinden we het belangrijk:

  • om te begeleiden op maat van de klant
  • om zelfredzaamheid te stimuleren door coaching en competentieontwikkeling
  • om respect te tonen voor iedereen
  • om kwaliteit aan te bieden

Samen met onze werknemers bouwen we aan een dienstverlening die op maatschappelijk vlak daadwerkelijk het verschil maakt.

Samenwerking

Onze werking wordt mede mogelijk gemaakt door VDAB, ESF, overheden, steden en gemeenten.

Sterpunt inclusief ondernemen: Alternatief is lid van de werkplekarchitecten. Zij vertegenwoordigen en ondersteunen de non-profit aanbieders van opleiding, coaching en werkplekleren. Samen met hun leden leggen  zij de nadruk op een duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit.