Verlenging geldigheidstermijn dienstencheques maart en april

De Vlaamse Overheid heeft beslist de geldigheidstermijn van de dienstencheques die in maart en april vervallen, met 3 maanden te verlengen.